Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. октобар 2020.

Списак пројеката Организација цивилног друштва изабраних за суфинансирањеу 2020. години

23. октобра 2020.|

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години, од 31. јануара 2020. године, након спроведене конкурсне процедуре, Одлуке о избору пројеката за доделу средстава, број:  401-00-11/3/2020-05, од 27.07.2020. године и потписаних уговора, опредељена  средства за 2020. годину су исплаћена  за реализацију  76  пројеката, и то
23. октобар 2020.

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2019. години

23. октобра 2020.|

У складу са чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018), Министарство заштите животне средине израдило је И З В Е Ш Т А Ј О  РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОЈЕКАTA ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ Министарство заштите животне средине је дана 28. марта 2019. године објавило Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2019. години, на интернет страници Министарства, порталу е-Управа , као и на огласној табли Министарства.
30. децембар 2019.

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2018. години

30. децембра 2019.|

У складу са чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018), Министарство заштите животне средине објављује извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у претходној календарској години.