Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

19. фебруар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта заштите Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока – I фаза

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, КО Радинац

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела објекта – Аеродром ”Никола Тесла”, Београд – Терминал 2

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. фебруар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских  цистерни”, КО Смедерево

14. фебруара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. фебруар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада, на територији КО Севојно, град Ужице

13. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће