Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. maj 2020.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2019. godinu

29. maja 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 1. aprila 2019. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2019. godinu.
24. april 2019.

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA

24. aprila 2019.|

Na osnovu člana 114. stav 3 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara  (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18), Ministar zaštite životne sredine  donosi   PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE, FAUNE I GLJIVA
9. april 2019.

Utvrđeni kriterijumi za dodelu kontigenata puževa u 2019.god

9. aprila 2019.|

Procedura izdavanja dozvola za sakupljanje puževa je sledeća:   Pravo učešća na Konkursu za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2019. godini, imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva.
22. februar 2019.

KONKURS za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2019. godini

22. februara 2019.|

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, na osnovu člana 15. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS” br. 31/05, 45/05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), raspisuje   KONKURS             za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2019. godini.
31. januar 2019.

Prateće Saopštenje za objavljivanje Godišnjeg plana raspisivanja javnog konkursa

31. januara 2019.|

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16 /18) Ministarstvo zaštite životne sredine, dana 31. januara 2019. godine objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini.