Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. jul 2020.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

3. jula 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. jula 2020. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2020. godini.
10. jun 2020.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

10. juna 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 49/20) i člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), objavljuje
29. maj 2020.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2019. godinu

29. maja 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 1. aprila 2019. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2019. godinu.
28. mart 2020.

Konkurs za 9. međunarodni festival filmske produkcije ,,Deauville Green Awards”

28. marta 2020.|

Međunarodni festival filmske produkcije o društvenoj odgovornosti i eko-inovacijama ,,Deauville Green Awards”, biće održan deveti put u Dovilu, u Francuskoj, 17. i 18. juna ove godine. Festival je fokusiran na audiovizuelnu komunikaciju korporacija, organizacija i javnih uprava u oblasti održivog razvoja i očuvanja životne sredine.
9. mart 2020.

INFO DAN povodom objavljenog Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

9. marta 2020.|

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje INFO DAN povodom objavljenog Javnog konkursa  za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. INFO DAN će se organizovati u sredu 11.03.2020. godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Ministarstva zaštite životne sredine (SIV 3), na adresi Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, u sali 320 na trećem spratu.