Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. avgust 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

29. avgusta 2019.|

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je objavljen 1. jula 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.
8. avgust 2019.

Preliminarna rang lista o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.

8. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 6. avgusta 2019. godine donelo je Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.
1. jul 2019.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

1. jula 2019.|

„U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje novi konkurs za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).
28. jun 2019.

Odluka o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini

28. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 28. juna 2019. godine objavljuje Odluku o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini.
25. jun 2019.

Konačna rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

25. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 20. juna 2019. godine donelo  je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.