Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Razni tenderi i konkursi ministarstva

28. mart 2020.

Konkurs za 9. međunarodni festival filmske produkcije ,,Deauville Green Awards”

28. marta 2020.|

Međunarodni festival filmske produkcije o društvenoj odgovornosti i eko-inovacijama ,,Deauville Green Awards”, biće održan deveti put u Dovilu, u Francuskoj, 17. i 18. juna ove godine. Festival je fokusiran na audiovizuelnu komunikaciju korporacija, organizacija i javnih uprava u oblasti održivog razvoja i očuvanja životne sredine.
9. mart 2020.

INFO DAN povodom objavljenog Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

9. marta 2020.|

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje INFO DAN povodom objavljenog Javnog konkursa  za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. INFO DAN će se organizovati u sredu 11.03.2020. godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Ministarstva zaštite životne sredine (SIV 3), na adresi Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, u sali 320 na trećem spratu.
6. mart 2020.

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

6. marta 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 06. marta 2020. godine, objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19).
3. mart 2020.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

3. marta 2020.|

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini, koji je objavljen 17. januara 2020. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 37 prijava.
19. februar 2020.

Preliminarna rang lista o dodeli sredstava Zelnog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

19. februara 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 18. februara 2020. godine donelo je Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelnog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini.