Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. januar 2020.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

15. januara 2020.|

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 17. februara 2020. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribočuvara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 10. februara 2020. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.
15. januar 2020.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

15. januara 2020.|

Stručni ispit za ribara će se održati 17. februara 2020. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 10. februara 2020. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.
10. januar 2020.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za februarski ispitni rok 2020. godine

10. januara 2020.|

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u februarskom ispitnom roku biće organizovano sredinom meseca februara 2020. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za februarski rok dostavljaju se od 10. do 20. januara 2020. godine. U skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja („Službeni glasnik RS”, broj 117/14), pravo na polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja imaju lica starija od 18 godina, koja su zaposlena kod upravljača zaštićenog područja, na radnom mestu čuvara zaštićenog područja, sa najmanje srednjom sručnom spremom i koja uredno podnesu propisanu dokumentaciju za polaganje ispita.
19. novembar 2019.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

19. novembra 2019.|

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 10. decembra 2019. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribočuvara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 3. decembra 2019. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.
19. novembar 2019.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

19. novembra 2019.|

Stručni ispit za ribara će se održati 10. decembra 2019. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 3. decembra 2019. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.