Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

28. март 2020.

Конкурс за 9. међународни фестивал филмске продукције ,,Deauville Green Awards”

28. марта 2020.|

Mеђународни фестивал филмске продукције о друштвеној одговорности и еко-иновацијама ,,Deauville Green Awards”, биће одржан девети пут у Довилу, у Француској, 17. и 18. јуна ове године. Фестивал је фокусиран на аудиовизуелну комуникацију корпорација, организација и јавних управа у области одрживог развоја и очувања животне средине.
9. март 2020.

ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

9. марта 2020.|

Обавештавамо све заинтересоване стране да Министарство заштите животне средине организује ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса  за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. ИНФО ДАН ће се организовати у среду 11.03.2020. године, са почетком у 13 часова, у згради Министарства заштите животне средине (СИВ 3), на адреси Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у сали 320 на трећем спрату.
9. март 2020.

ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ

9. марта 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван обратиће се на догађају поводом објављивања јавног позива за управљање био-отпадом у уторак, 10. марта 2020. године од 10.00 часова, на Палилулској пијаци, Илије Гарашанина 56, Београд. Поред министра Горана Тривана, на догађају ће се обратити и стална представница Програма Уједињених нација за развој (УНДП) Франсин Пикап и амбасадор Краљевине Шведске у Републици Србији Јан Лундин.
6. март 2020.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 06. марта 2020. године, објављује Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19).
4. март 2020.

НАЈАВА

4. марта 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван учествоваће у акцији садње стабала сутра, 5. марта 2020. године од 11 часова, у Ботаничкој башти „Јевремовац“, Таковска 43, Београд. Акција садње стабала у овом јединственом простору научног и образовног значаја које је уједно и заштићено подручје, део је континуираних активности на обнављању биљног фонда Баште.