Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

19. фебруар 2020.

Прелиминарнa ранг листa о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

19. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.
19. фебруар 2020.

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2020. години.

19. фебруара 2020.|

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон), расписује Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2020. години.
7. фебруар 2020.

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ФЕБРУАРСКИ РОК 2020. ГОДИНЕ

7. фебруара 2020.|

Стручни испит за чувара заштићеног подручја у фебруарском испитном року, полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећем термину: у понедељак, 24. фебруара 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова. Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.
6. фебруар 2020.

Позив за медије

6. фебруара 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван оджаће састанак са представницима невладиних организација (НВО) сутра, 7. фебруара у 11 часова у Палати Србије, источни улаз,( сала 129 први спрат), Булевар Михајла Пупина 2.
3. фебруар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

3. фебруара 2020.|

С обзиром на то да је 17. фебруар 2020. нерадни дан, стручни испит за рибочувара одржаће се 21. фебруара у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 10. фебруара 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд