Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. децембар 2018.

Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима

12. децембра 2018.|

Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима вођена је у складу са Закључком Oдбoра зa приврeду и финaнсиje Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима 05 Брoj: 011-9870/2018 oд 24. oктoбрa 2018. године. Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима учесници у јавној расправи су државни органи и организације, привредни субјекти, пословна удружења, стручна јавност, међународне организације, као и други заинтересовани учесници.
25. октобар 2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о биоцидним производима

25. октобра 2018.|

На предлог Министарства заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-9870/2018, од 24. октобра 2018. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима.
14. јун 2018.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о климатским променама

14. јуна 2018.|

Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе (Број: 011-2119/2018 од 8 марта 2018. године). У складу са наведеним Закључком Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама (у даљем тескту: Нацрт закона) у периоду од 15. марта до 20. априла 2018. године и у том периоду представило Нацрт закона у шест градова (Нови Сад, Крагујевац, Београд, Ниш, Пирот и Пријепоље) и то у:
28. март 2018.

Обавештење о промени места одржавања презентације Нацрта закона о климатским променама у Нишу

28. марта 2018.|

С обзиром на велико интересовање за презентацију Нацрта закона о климатским променама у оквиру процеса јавне расправе у Нишу, обавештавамо све заинтересоване стране да ће презентација бити одржана у просторијама Градске управе града Ниша (Николе Пашића 24, сала бр. 30, 1. спрат) 30. марта у периоду од 12-14 часова, уместо у просторијама Градске куће, како је првобитно било планирано.
13. март 2018.

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА ЗАКОН О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА

13. марта 2018.|

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 9.марта 2018. године, усвојио је Програм јавне расправе на Нацрт закона о климатским променама.