Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. новембар 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

25. новембра 2019.|

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Споменик природе „Калемегдански рт” налази се јужно од ушћа Саве у Дунав, на подручју града Београда, између Горњег и Доњег града Београдске тврђаве на Калемегдану. Заштићено подручје налази се на катастарској парцели 67/2 КО Стари Град, површине 14 ha 07 a 18 m², која је у потпуности у власништву државе. На подручју СП „Калемегдански рт” утврђени су режими заштите II (другог ) и III (трећег) степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Калемегдански рт” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.
15. новембар 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

15. новембра 2019.|

Поводом Нацрта закона о одговорности за штету према животној средини, у сарадњи Министарства заштите животне средине Републике Србије, Мисије ОЕБС-а у Србији, Архус центра Јужне и Источне Србије и Нишавског управног округа одржане су Јавне консултације. Састанку су, поред пројектног тима Архус центра Јужне и Источне Србије, представника Мисије ОЕБС-а у Србији и Министарства заштите животне средине присуствовали и представници Нишавског управног округа, Града Ниша, Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу, јавних предузећа и невладиног сектора.
15. новембар 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

15. новембра 2019.|

5. новембар 2019. године Крагујевац   ИЗВЕШТАЈ  Поводом Нацрта закона о одговорности за штету према животној средини, дана 5.11.2019. године, у сарадњи Министарства заштите животне средине Републике Србије, Мисије ОЕБС-а у Србији и Архус центра Крагујевац, у Крагујевцу, одржане су Јавне консултације. Коментари са консултативног састанка  Сретен Ђорђевић, адвокат: Овај закон није инструмент накнаде штете у смислу грађанско процесног права, не ради се о накнади штете, већ је реч о штети према животној средини. Требало би разграничити ова два појма, обзиром да често долази до „замене теза”.
31. октобар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

31. октобра 2019.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 31. октобра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.
25. октобар 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

25. октобра 2019.|

Поводом Нацрта закона о одговорности за штету према животној средини, дана 23.10.2019. године, у сарадњи Министарства заштите животне средине Републике Србије, Мисије ОЕБС-а у Србији, компаније Лафарж Холцим Србија и Архус центра Нови Сад, у сали фабрике Лафарж у Беочину, одржане су Јавне консултације којима су присуствовали представници ресорног министарства, ОЕБС-а, Покрајинског секретаријта за урбанизам и заштиту животне средине, јавних комуналних предузећа, невладиних организација, као и менаџери компаније Лафарге и запослени у Компанији.