Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”

26. фебруара 2018.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” Подручје Споменика природе „Бледерија”, које се предлаже за заштиту, налази се на територији општине Кладово, КО Река (362.76 ha)  и  КО Брза Паланка (36.11 ha),  укупне површине 398.87 ha, од чега је 237.03 ha у приватној својини и 161.84 ha у јавно-државној својини.
26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР”

26. фебруара 2018.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР” Подручје пећински систем Самар као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији, које се предлаже за заштиту као Споменик природе „Пећински систем Самар”, налази се на територији општине Сврљиг, КО Копајкошара,  укупне површине  56, 50 32 ha, од чега је 21, 73 86 ha  у приватној својини, 34, 76 46 ha у државној својини.
26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”

26. фебруара 2018.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”   Подручје Споменика природе „Тупижничка леденица”, које се предлаже за заштиту, налази се на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији, на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине 01 23 89 ha у државној својини.
2. новембар 2017.

Извештај о обављеном јавном увиду, јавној расправи и јавној презентацији Нацрта уредбе и студије заштите специјалног резервата природе „Засавица”

2. новембра 2017.|

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Подручје Специјалнoг резервата природе „Засавица” налази се на територији општина Сремска Митровица и Богатић, и захвата подручја катастарских општина Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић, Равње, Баново Поље и Црна Бара. Студију заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити) Специјалнoг резервата природе „Засавица” израдио је Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) и Нацрт уредбе о проглашењу Специјалнoг резервата природе „Засавица”, коју је сходно члану 41a став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), припремило ово Министарство заштите животне средине. Комплетан Извештај можете погледати овде.
8. март 2017.

Јавни увид о предлогу уредбе и студији заштите о проглашењу заштићеног станишта „Толинциˮ

8. марта 2017.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА  „ТОЛИНЦИˮ