Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

28. jula 2015.|

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast zaštite prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode prema Programu javne rasprave u periodu od 22. juna do 12. jula 2015. godine a na osnovu Zaključka Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-6721/2015 od 17. juna.