Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

28. јула 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

28. јула 2015.|

У поступку припреме закона којим се уређује област заштите природе Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе према Програму јавне расправе у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године а на основу Закључка Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6721/2015 од 17. јуна.