Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

28. јула 2015.|

У поступку припреме закона којим се уређује област заштите природе Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе према Програму јавне расправе у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године а на основу Закључка Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6721/2015 од 17. јуна.