Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. avgust 2015.

Izveštaj sa javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode – u pojedinostima

25. avgusta 2015.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.
17. avgust 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u pojedinostima

17. avgusta 2015.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.
12. avgust 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – pojedinačni komentari

12. avgusta 2015.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 05 Broj: 011-6717/2015 od 17. juna 2015. godine.
28. jul 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

28. jula 2015.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.
28. jul 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

28. jula 2015.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 05 Broj: 011-6717/2015 od 17. juna 2015. godine.