Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. август 2015.

Извештај са јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе – у појединостима

25. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
17. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, у појединостима

17. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
12. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом – појединачни коментари

12. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине

28. јула 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

28. јула 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.