Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. oktobar 2019.

IZVEŠTAJ sa Javnih konsultacija za Nacrt zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, održanih 11. oktobra 2019. godine

24. oktobra 2019.|

Javne konsultacije za Nacrt zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini je otvorio Slobodan Perović, pomoćnik ministra za Sektor za strateško planiranje i projekte a zatim se Olivera Zurovac Kuzman, savetnica za životnu sredinu, obratila prisutnima ispred Misije OEBS-a u Srbiji.
12. decembar 2018.

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

12. decembra 2018.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima 05 Broj: 011-9870/2018 od 24. oktobra 2018. godine. Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima učesnici u javnoj raspravi su državni organi i organizacije, privredni subjekti, poslovna udruženja, stručna javnost, međunarodne organizacije, kao i drugi zainteresovani učesnici.
14. jun 2018.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o klimatskim promenama

14. juna 2018.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (Broj: 011-2119/2018 od 8 marta 2018. godine). U skladu sa navedenim Zaključkom Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama (u daljem tesktu: Nacrt zakona) u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine i u tom periodu predstavilo Nacrt zakona u šest gradova (Novi Sad, Kragujevac, Beograd, Niš, Pirot i Prijepolje) i to u:
2. novembar 2017.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji Nacrta uredbe i studije zaštite specijalnog rezervata prirode „Zasavica”

2. novembra 2017.|

I UVODNE NAPOMENE Područje Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” nalazi se na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić, i zahvata područja katastarskih opština Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Noćaj, Zasavica, Radenković, Ravnje, Banovo Polje i Crna Bara. Studiju zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti) Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” izradio je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) i Nacrt uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”, koju je shodno članu 41a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), pripremilo ovo Ministarstvo zaštite životne sredine. Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde.
30. novembar 2015.

Izveštaj o izvršenom javnom uvidu i javnoj raspravi o Predlogu uredbe o proglašenju i studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamenaˮ

30. novembra 2015.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je sprovelo proceduru javnog uvida i javne rasprave o Predlogu uredbe o zaštiti i Studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamenaˮ.