Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. decembar 2018.

Javna rasprava o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (NERP)

28. decembra 2018.|

Javnu prezentaciju i Javnu raspravu o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje  (NERP),  će sprovesti Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, dana 17. januara 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala, sa početkom u 11 časova.

Agendu za navedeni skup možete preuzeti ovde

24. decembar 2018.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o strateškoj proceni uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP)

24. decembra 2018.|

Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (u daljem tekstu: NERP) primenjuje se za period od 1. januara 2018. godine do najkasnije 31. decembra 2027. godine u skladu Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (Službeni glasnik RS, broj 6/16) i rokom propisanim u odgovarajućoj Odluci Ministarskog saveta Energetske zajednice.
12. decembar 2018.

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

12. decembra 2018.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima 05 Broj: 011-9870/2018 od 24. oktobra 2018. godine. Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima učesnici u javnoj raspravi su državni organi i organizacije, privredni subjekti, poslovna udruženja, stručna javnost, međunarodne organizacije, kao i drugi zainteresovani učesnici.
25. oktobar 2018.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

25. oktobra 2018.|

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-9870/2018, od 24. oktobra 2018. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima.
14. jun 2018.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o klimatskim promenama

14. juna 2018.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (Broj: 011-2119/2018 od 8 marta 2018. godine). U skladu sa navedenim Zaključkom Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama (u daljem tesktu: Nacrt zakona) u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine i u tom periodu predstavilo Nacrt zakona u šest gradova (Novi Sad, Kragujevac, Beograd, Niš, Pirot i Prijepolje) i to u: