Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. јануар 2013.

Полагање стручног испита за РИБАРА

8. јануара 2013.|

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања обавештава лица заинтересована за полагање стручног испита за рибара, да ће се испитивање кандидата са до сада уредно поднетим пријавама, одржати  20. фебруара 2014. године у 12 часова, у згради СИВ 3 на првом спрату у сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

За нове кандидате пријаве за полагање стручног испита за рибара се подносе Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања најкасније до 13. фебруара 2014. године.

Кандидати чије пријаве стигну после 13. фебруара, НЕЋЕ моћи да полажу 20. фебруара, већ ће се сматрати да су пријављени за неки од будућих термина.

Право пријаве имају лица старија од 18 година. Пријава се подноси Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд и садржи следеће податке:

1.            врста стручног испита за који се пријављује;

2.            име и презиме кандидата;

3.            јединствени матични број кандидата;

4.            пребивалиште и адреса становања

5.            број телефона.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

1.            уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија;

2.            извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија;

3.            доказ о уплати републичке административне таксе.

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013.  Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 55/12), који се примењује од 01. јула 2012. године, измењена је висина републичких административних такси за полагање стручних испита. Износ уплате за полагање стручног испита за рибара је 1030 динара.

Стручни испит полаже се писано.

Материјал потребан за припрему стручног испита за рибара можете да преузмете овде.

  • Permalink Gallery

    Презентација Европске конвенције о пределу

25. децембар 2012.

Презентација Европске конвенције о пределу

25. децембра 2012.|

Европску конвенцију о пределу и њен значај за Србију, у петак 21. децембра 2012. године у Смедереву, представио је тим састављен од представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Шумарског факултета  Универзитета у Београду, Министарства културе и Завода за заштиту природе Републике Србије.
21. децембар 2012.

Помор рибе у Александровачком језеру

21. децембра 2012.|

Инспекција Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања саопштила је да је  у Александровачком језеру у близини Врања дошло до угинућа рибе. Према сазнањима Инспекције из залеђеног језера назиру су примерци угинуле крупније рибе и рибље млађи. Такође, инспектори су утврдили да доток воде у језеро не постоји и у близини нема загађивача.
21. децембар 2012.

Угинуће рибе у Зворничком језеру

21. децембра 2012.|

У касним сатима,  20. децембра 2012. године,  погранична полиција је приликом редовне контроле приметила угинуће рибе у приобаљу Зворничког језера. Рибочуварска служба корисника дела Рибарског подручја Еко Дрина д.о.о. из Љубовије изашла је на терен и лоцирала угинуће 15 километара узводно од бране у Малом Зворнику у дужини од око 50 до 100 метара. Рибочуварска служба прикупља угинулу рибу и до сада је прикупљено 500 килограма рибе.
13. децембар 2012.

Обавештење о отказивању стручног испита за рибара и рибочувара

13. децембра 2012.|

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања обавештава кандидате да се стручни испит за рибара и стручни испит за рибочувара, заказани за 17 децембра 2012. године у 12 часова, неће одржати  из техничких разлога.