Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

 • Permalink Gallery

  Фрушка гора враћена у надлежност Владе Србије

22. март 2013.

Фрушка гора враћена у надлежност Владе Србије

22. марта 2013.|

Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања проф. др Милан Бачевић и председник Владе Аутономне Покрајине Војводина  др Бојан Пајтић потписали су  у петак  22. марта 2013. године  уговор на основу кога се преносе оснивачка права у Јавном предузећу  ”Национални парк Фрушка гора” са Покрајине на Републику Србију, сходно  одлуци  Уставног суда Србије.
 • Permalink Gallery

  Конференција за штампу поводом 35. Међународног сајма наутике

5. март 2013.

Конференција за штампу поводом 35. Међународног сајма наутике

5. марта 2013.|

На Београдском сајму, у уторак 5. марта 2013. године, одржана је конференција за штампу поводом педстојећег 35. Међународног сајма наутике од 7.  до 10.  марта.  Учесници конференције представили су планиране пратеће програме у оквиру Сајма. Овогодишњи 35. Међународни сајам, подржаће и Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања , које ће  првог дана Сајма, у оквиру свечаног отварања одржати стручну  презентацију засновану на мултидисциплинарном принципу  под називом ”Актуелна  питања планирања, коришћења, уређења и заштите унутрашњих пловних путева у Србији”.
25. фебруар 2013.

Појава паразита код слатководних риба

25. фебруара 2013.|

Након учесталог извештавања медија о појави паразита код риба из Дунава, Саве и каналске мреже Дунав – Тиса – Дунав, у организацији Удружења за пољопривреду, прехранбену и дуванску индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије,  19.02.2013. године у просторијама Привредне коморе Србије одржан је састанак посвећен зоонотским паразитозама код слатководних и морских риба, коме су присуствовали представници Привредне коморе Србије, ветеринарске инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Института за технологију меса, Завода за заштиту природе Србије, Удружења аласа Србије и научне и стручне јавности.
 • Permalink Gallery

  Обележен Светски дан влажних подручја

5. фебруар 2013.

Обележен Светски дан влажних подручја

5. фебруара 2013.|

У организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарства  енергетике, развоја и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељсто и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе, дана 01.02.2013. године у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, у Новом Саду, обележен је Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day).
 • Permalink Gallery

  Посета Пределу изузетних одлика ”Власина”

26. јануар 2013.

Посета Пределу изузетних одлика ”Власина”

26. јануара 2013.|

Др Срђан Белиј, државни секретар у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, посетио је 25. Јануара 2013. Године ЈП ”Дирекцију за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулице” из Сурдулице –  управљача  Предела изузетних одлика ”Власина”.