Светски дан чистог ваздуха је подсетник да је ваздух услов живота и својеврсно упозорење на опасност, да услед свакодневног прекомерног емитовања штетних материја у атмосферу, угрожавамо своје животе и опстанак планете Земље.

Аерозагађење утиче и на губитак биодиверзитета и на климатске прoмене. Загађен  ваздух не кошта само животну средину. Цена аерозагађења се исказује у готово свим друштвено- економским областима- и кошта и друштво и државу.

Проблем загађења ваздуха је светски, има га Европа и земље у региону. Извештаји Светске здравствене организације показују да лош квалитет ваздуха  годишње проузрокује смрт око седам милиона људи у свету. У Србији шест хиљада живота губимо сваке године.

Специјализована агенција Светске здравствене организације за испитивање рака, означила је као доказани хумани канцероген, издувне гасове дизел мотора.

Претходни дани су показали колико ми сами, грађани, људска врста, драматично утичемо на квалитет ваздуха. У данима када нема грејања, топлана, када нема значајног индустријског загађења, али ни ветра ни кише да помогну, ваздух смо могли да видимо.

Сада је и више него јасно да је саобраћај, његова висока учесталост, аутомобили и возила са застарелим моторима, драматично присутни загађивач, непријатељ нашег здравља и да је задњи час да сви тога постанемо свесни.

Време је да престанемо да убијамо сами себе.

Побољшање квалитета ваздуха је заједничка брига и одговорност свих нас,  јавног и цивилног сектора, сваке општине, привреде, научно-стручне јавности, медија и грађана. Решења су у селективном коришћењу аутомобила, иновативним технологијама, замени енергената, улагању у постројења за пречишћавање ваздуха, у циркуларној економији, у зеленој градњи.

Решења су  у промени лоших  пракси.

Напустимо старе навике, окренимо се квалитетним моторима, хибридним и електричним, бирајмо еколошки прихватљива превозна средства, повећајмо број бициклистичких и пешачких стаза…

Зарад својих грађана, локалне самоуправе морају одмах приступити гашењу индивидуалних  котларница које као енергент користе мазут или угаљ.

Победимо лошу навику паљења  стрњишта на ораницама, законом је забрањено и опасно по људске животе и биљни и животињски свет.

 Садимо дрвеће и пошумљавајмо. Шума одстрањује гасове стаклене баште и производи кисеоник.

Данас, на Светски дан чистог ваздуха али  и сваког наредног дана, запитајмо се : колико дуго можемо да издржимо без ваздуха, и да ли је време да свако од нас нешто учини за нашу Србију и нашу Планету.