Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2017

21. decembar 2017.

Ministar Trivan sastao se sa zamenicom stalne predstavnice UNDP-a Stelianom Nedera

21. decembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan održao je danas radni sastanak sa zamenicom stalne predstavnice UNDP-a Stelianom Nederom. Na sastanku su predstavljeni projekti UNDP-a u oblasti zaštite životne sredine.
21. decembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Cernice na km 32+410 na državnom putu IIa reda br. 137 Šabac-Gračanica

21. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 8, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
21. decembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Toplice u selu Donja Toplica na državnom putu IIa reda br. 175 Bogovađa-Mionica

21. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 8, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
21. decembar 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja KLLEMANN, model MC 100 R EVO za tretman neopasnog građevinskog otpada, nosioca projekta, „KTM TRANS“ d.o.o. Čenej

21. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
21. decembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Samostalni poslovni objekat 08 – faza 8, sa opremom tehničkih prostorija i parkiranjem u podzemnoj garaži u ulici Kneza Danila br. 23-27, Beograd

21. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće