Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2017

30. decembar 2017.

Obaveštenje – izgradnja glavnog kolektora za CPPOV grada Leskovca

30. decembra 2017.|

U vezi realizacije projekta „Izgradnja glavnog kolektora za CPPOV grada Leskovca“, koji se finansira iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine, objavljeni su pozivi za podnošenje ponuda za sledeće javne nabavke: Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji glavnog kolektora za CPPOV grada Leskovca, JN br. 42-3/17
29. decembar 2017.

Država više neće tolerisati trovanje životne sredine

29. decembra 2017.|

„Brzom i efikasnom akcijom sprečavanja ekološke katastrofe u okolini Obrenovca država jasno poručuje da neće više tolerisati ovakve i slične slučajeve nezakonitog postupanja opasnim otpadom“, rekao je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u naselju Vukićevica na području Obrenovca, gde je otkriveno 25 tona protivzakonito odloženog opasnog otpada. Na samom mestu ekološkog udesa ministar Trivan, zajedno sa drugim predstavnicima nadležnih državnih organa i institucija, saopštio je detalje ovog nemilog događaja, i upozorio da je akcija koju su izveli samo početak.
29. decembar 2017.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Pogon za reciklažu otpadnih pneumatika pirolitičkim postupkom, na KP 2131/42 KO Paraćin

29. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
29. decembar 2017.

Ministar Trivan na obeležavanju 10 godina ekološkog magazina EKOlist i u poseti Pokretu gorana Vojvodine

29. decembra 2017.|

Ministar Trivan posetio je danas Novi Sad, gde je prisustvovao obeležavanju desetogodišnjice objavljivanja prvog broja ekološkog magazina „EKOlist». Čestitajući ovaj značajan jubilej, ministar je pohvalio rad magazina koji, kako je istakao, već godinama uspešno okuplja ljude koji se bave životnom sredinom i sa jednakim entuzijazmom ulažu napore da na svojevrsan način doprinesu zaštiti i unapređenju životne sredine i prirode.
27. decembar 2017.

Isplaćeno dugovanje reciklažnoj industriji

27. decembra 2017.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan potpisao je danas ugovore sa predstavnicima reciklažne industrije, na osnovu čega će ovom sektoru do kraja godine biti isplaćena podsticajna sredstva. Time je ispunjena najava ministra Trivana data na sastanku sa reciklerima održanom početkom ovog meseca da će im biti isplaćena zaostala sredstva, i time podržana stabilnost njihovog poslovanja.