Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. децембар 2016.

Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

28. децембра 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је поступак израде трећег националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, бр.38/09).
19. децембар 2016.

Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

19. децембра 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине заједно са организацијама Уједињених нација за животну средину (UNEP) и за развој (UNDP) организовало је Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач. Састанак је одржан у Београду, 29. новембра – 01. децембра 2016. године, у оквиру редовног радног програма UNEP-ове Регионалне озонске мреже за Европу и ценралну Азију (ЕСА мрежа).
16. децембар 2016.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

16. децембра 2016.|

Сектор инспекције за заштиту животне средине је у оквиру својих активности одржао четврти у низу састанака са јединицама локалне самоуправе Града Ниша, и Општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг у Граду Нишу за Нишавски управни округ. Испред Сектора инспекције састанку су присуствовали помоћник министра Жељко Пантелић са начелницима Одељеља за поверене послове, Одељења за индустрију и Одељења за природу.
16. децембар 2016.

1,6 милиона евра за апроксимацију животне средине

16. децембра 2016.|

Данас је званично представљен почетак проjeкта  „Даља имплементација Националне стратегије апроксимације у области животне средине – ЕАС”, који реализује Министарство пољопривреде и заштите животне средине,а финансира Европска унија у износу од 1,6 милиона евра. Пројекат ће бити усмерен на подршку ресорном Министарству и Преговарачкој групи 27 у јачању институција и стратешком планирању у оквиру Поглавља 27 – животна средина и климатске промене.
15. децембар 2016.

15. децембра 2016.|

На 15. Генералној Скупштини IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) одржаној 01.-02. децембра у Братислави, одлучено је да Министарствo пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине, постане члан ове европске мреже.