Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. децембар 2015.

Здравље у средишту климатских промена

11. децембра 2015.|

Државни секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић борави на светској Конференцији Уједињених Нација о промени климе, Париз COP 21. На Конференцији се доноси нови климатски споразум којим се дефинишу национални доприноси у погледу смањења гасова са ефектом стаклене баште. Република Србија је међу првих 10 земаља на свету и прва земља у региону која је донела Национални акциони план смањења гасова са ефектом стаклене баште и доставила их секретаријату конференције у Паризу. Овај план подразумева смањење од 9,8% гасова са ефектом стаклене баште до 2030. у односу на 1990.
8. децембар 2015.

Oдржан састанак са управљачима јавног предузећа “Национални парк Шар планина”

8. децембра 2015.|

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић и директор Канцеларија за Косово и Метохију Марко Ђурић одржали су данас састанак са управљачима јавног предузећа “Национални парк Шар планина” поводом актуелних проблема у функционисању Националног парка.
8. децембар 2015.

21. Конференција УН о промени климе – COP21

8. децембра 2015.|

Двадесет прва Конференција УН о промени климе (21st Conference od Parties – COP21) у Паризу почела је ‟Догађајем за лидереˮ на којем је учествовало преко 150 председника држава и влада, више председника држава и влада него било ком другом скупу у историји. У обраћањима током овог догађаја пружена је отворена политичка подршка постизању амбициозног и ефикасног договора у Паризу, који ће обезбедити будућност праћењу смањењем емсија гасова са ефектом стаклене баште до нивоа који ће ограничити даљи раст глобалне температуре на 20 С.
2. децембар 2015.

Представљен Трећи извештај о стању животне средине у Србији

2. децембра 2015.|

„Трећи EPR садржи осам поглавља и обухвата оцену: правног и политичког оквира и њихове практичне имплементације, механизама усклађивања и спровођења, економских инструмената, трошкова заштите животне средине и улагања у озелењавање економије, монторинга животне средине, информисања и образовања и примене међународних споразума из области заштите животне средине.
2. децембар 2015.

Одлуку о измени конкурса за уступање на коришћење рибарских подручја

2. децембра 2015.|

На основу члана 5. ст. 1 и 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС” број 128/14), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСА ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА