Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. децембар 2015.

Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

17. децембра 2015.|

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. децембра 2015. године одржана је радионица на тему „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“.
16. децембар 2015.

Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу

16. децембра 2015.|

„Србија се придружила групи од 38 земаља које су прихвалтиле Европску Конвенцију о пределима и тиме показала да за нашу државу  предео има важну улогу као јавни интерес у области кулуре, екологије и друштва и да представља ресурс који погодује привредним делатностима, и чијом се заштитом, планирањем и управљањем, доприноси добробити појединца и заједнице“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на конференцију поводом завршетка пројекта: „Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу“, који се реализује као пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца –РЕДАСП и Министарством културе и информисања.
15. децембар 2015.

Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији

15. децембра 2015.|

„Спровођење Твининг пројекта има за циљ да помогне Министарству да испуни захтеве транспозиције правних тековина Европске уније у домену животне средине и здравља људи кроз институционалну изградњу и даље унапређење капацитета, а у циљу даљег унапређења управљања хемикалијама и биоцидним производима у Србији”, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на Конференцији поводом почетка пројекта: „Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“.
14. децембар 2015.

Контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине

14. децембра 2015.|

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора инспекције за заштиту животне средине. Обрасци контролних листа Инспекције за заштиту животне средине, Инспекције за заститу од јонизујућег зрачења и Инспекције за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, достављене су на стручно мишљење Одбору за координацију инспекцијског надзора који је одобрио њихов садржај.
12. децембар 2015.

Одржана регионална радионица о међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине

12. децембра 2015.|

У Љубљани, Словенија, одржан је Трећи Регионални тренинг о Међусекторским питањима у ЕУ законодавству у области животне средине (Training on Cross-sectoral Issues in the EU Environmental Acquis) Темис мреже (Themis Network), Секретаријата Регионалног центра за животну средину (REC), који је организован у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине и просторног планирања Словеније, уз допринос Савета за регионалну сарадњу. Састанку су присуствовали представници земаља из региона.