Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2015

28. decembar 2015.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta za eksploataciju peska i šljunka iz korita reke Južne Morave

28. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na  životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće
25. decembar 2015.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Intermodalnog terminala i logističkog centra „Batajnica“, javne saobraćajne površine planirane na građevinskoj parceli SA1, K.O. BATAJNICA

25. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
25. decembar 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Radio bazna stanica VRNJAČKA BANJA 2 – KV05, KVH05, VRU05, KVL05, na delu kat. parcele br. 1304 KO Vrnjačka banja

25. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
25. decembar 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Radio bazna stanica VRANJE –VR01, VRH01, VRU01, VRL01, Vranje, u ul. Ljutice Bogdana bb, na delu kat. parcele br. 3125/ 1 KO Vranje grad

25. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće
25. decembar 2015.

Pešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta „Izgradnja Pasarele Gobelja-Jaram-Karaman na državnom putu 2A-211 Brzeće-Kopaonik“ k.p. br. 3/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/11, 1889/3, 1889/4 , KO Brzeće

25. decembra 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće