Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Годишње архиве: 2015

28. децембар 2015.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта за експлоатацију песка и шљунка из корита реке Јужне Мораве

28. децембра 2015.|

На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на  животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
25. децембар 2015.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Интермодалног терминала и логистичког центра „Батајница“, јавне саобраћајне површине планиране на грађевинској парцели СА1, К.О. БАТАЈНИЦА

25. децембра 2015.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
25. децембар 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Радио базна станица ВРЊАЧКА БАЊА 2 – KV05, KVH05, VRU05, KVL05, на делу кат. парцеле бр. 1304 КО Врњачка бања

25. децембра 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
25. децембар 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Радио базна станица ВРАЊЕ –VR01, VRH01, VRU01, VRL01, Врање, у ул. Љутице Богдана бб, на делу кат. парцеле бр. 3125/ 1 КО Врање град

25. децембра 2015.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
25. децембар 2015.

Pешење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта „Изградња Пасареле Гобеља-Јарам-Караман на државном путу 2А-211 Брзеће-Копаоник“ к.п. бр. 3/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/11, 1889/3, 1889/4 , КО Брзеће

25. децембра 2015.|

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће