Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2015

24. decembar 2015.

Potpuna otvorenost Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja

24. decembra 2015.|

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković održala je danas sastanak sa svim učesnicima Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja sa ciljem održavanja visokog nivoa transparentnosti i otvorenosti u pogledu aktuelnog Konkursa koji je raspisan.„Osnovni smisao i svrha Zakona koji je donet ove godine je održivo upravljanje ribljim fondom. Riblja područja su definisana kao privredni resurs, resurs koji se poverava korisnicima ribarskih područja na bazi ugovora o ustupanju ribarskog područja i nakon javnog konkursa.
24. decembar 2015.

Otvoren novi pogon za reciklažu

24. decembra 2015.|

„Kompanija Grintek je pravi primer vizije za razvoj i zaštitu životne sredine kakvu ima Vlada Republike Srbije za ovaj sektor kroz transfer i primena novih tehnologija, otvaranje novih radnih mesta, razvoj zelene industrije, zaštita prirodnih resursa ponovnim iskorišćavanje materijala, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja novog reciklažnog pogona u Mladenovu.
21. decembar 2015.

Predstavljeni rezultati konferencije o klimi COP 21

21. decembra 2015.|

„Konferencija UN o promeni klime u Parizu predstavljala je veliki ispit ne samo za oblast klimatskih promena, već i međunarodnih odnosa, a verujem i veliki izazov za francusku diplomatiju. S obzirom da je Sporazum u Parizu postignut, da ga je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, evidentno je da su ovi ispiti uspešno položeni. Istovremeno, želela bih da iskažem poštovanje Vladi Francuske, čije su aktivnosti, poslednjih godinu dana, predstavljale važan faktor za postizanje ovog Sporazuma“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na Konferenciji povodom predstavljanja rezultata COP21 u ambasadi Francuske.
21. decembar 2015.

Podrška međunarodnih institucija procesu približavanja Srbije EU za oblast zaštite životne sredine

21. decembra 2015.|

„Otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu Evropskih integracija je dodatni snažan motiv za 22 institucije i preko 250 domaćih i stranih eksperata koji su uključeni u rad pregovaračke grupe za poglavlje 27 da nastave da marljivo i posvećeno rade na prenošenju i sprovođenju pravnog okvira EU za životnu sredinu i klimatske promene. Usvojeni post skrining dokument daje jasnu viziju, rokove i izvore finansiranja za ovu oblast u narednih 25 godina.
18. decembar 2015.

Tri jedinke vuka uspešno zbrinute u prihvatilištu u Grčkoj

18. decembra 2015.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (Grupa za sprovođenje CITES konvencije) je 15. decembra 2015. godine uspešno sprovelo akciju zbrinjavanja tri primerka vuka (Canis lupus) – mužjak i dve ženke u specijalizovano prihvatilište za krupne zveri ARCTUROS u Grčkoj. Akcija je sprovedena u saradnji sa NVO “Četiri Šape” i stručnjacima za krupne zveri Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Prirodnjačkog Muzeja u Beogradu.