Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

  • Permalink Gallery

    Потписан Споразум за регионалну депонију „Халово“

19. децембар 2014.

Потписан Споразум за регионалну депонију „Халово“

19. децембра 2014.|

У Градској управи у Зајечару потписан Споразум о заједничком управљању комуналним отпадом. Споразум су потписали су представници општина Мајданпек, Кладово, Неготин, Бор, Књажевац и Бољевац и Град Зајечар.
19. децембар 2014.

Успостављена Мрежа за регионалну политику и онлајн сарадњу са циљем промоције ублажавања климатских промена

19. децембра 2014.|

Конференција “Од преноса законодавства ЕУ у области климатских промена до имплементације мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште – међусекторски аспекти“ одржана је у Риму, као последња у низу активности у оквиру регионалног пројекта. Поред Министарство пољопривреде и заштите животне средине Србије, на пројекту: „Израде националних стратегија развоја праћениог смањењем емисијама гасова са ефектом стаклене баште у региону ЈИЕ (LOCSEE – Low Carbon South East Europe)‟ су учествовали научни институти Грчке, Италије, Аустрије, као и министарства надлежна за питања животне средине Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Албаније. Поред осталог пројекат је од значаја и са аспекта јачања регионалне сарадње.
17. децембар 2014.

Сарадња Немачке агенције за сарадњу и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије

17. децембра 2014.|

Република Немачка већ дуги низ година активно учествује у унапређивању капацитета заштите животне средине Републике Србије. Посебну сарадњу Министарство је остварило са покрајином Баден Витемберг.
17. децембар 2014.

Партнерством до успешних пројеката у животној средини

17. децембра 2014.|

Државни секретар Стана Божовић организовала је састанак градоначелника Ужица Тихомира Петковића, заменика градоначелника Чачка, овлашћеног представника УО ЈКП Дубоко Милана Стевановић и директора јавно комуналног предузећа Дубоко Недељка Милосављевић као и представника Шведске агенције за међународну помоћ и сарадњу и Европске банке за обнову и развој у циљу унапређивања сарадње и превазилажења проблема који се јављају у ЈКП Дубоко.
15. децембар 2014.

”Развој политике у области климатских промена у контексту међународних и ЕУ процеса”

15. децембра 2014.|

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић обратила се данас на радионици под називом „Развој политике у области климатских промена у контексту међународних и ЕУ процеса“. Ову радионицу посвећену климатским променама заједнички су организовали Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Програм УН за развој у оквиру пројекта “Други национални извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе”.