Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Годишње архиве: 2014

  • Permalink Gallery

    Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

31. децембар 2014.

Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

31. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, организовало је састанак 25. 12 2014. године,  са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима, како би се размотриле најефикасније процедуре издавања  дозвола за сакупљање, увоз и извоз врста под контролом коришћења и промета, ради  унапређења процеса њиховог издавања као и  ефикаснијег решавња проблема који су до сада дефинисани  у раду ових предузећа.
31. децембар 2014.

Раскид уговор са „SPDA Ecologic”

31. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је раскинуло Уговор о уступању на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија – југозапад”, закључен са корисником „SPDA Ecologic” д.о.о. из Чачка, од 12. јануара 2014. године.
26. децембар 2014.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта изградње мале хидроелектране “Рогопеч 1”

26. децембра 2014.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. и чл. 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
  • Permalink Gallery

    Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

26. децембар 2014.

Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

26. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива Вас да учествујете на конкурсу за награду Савета Европе за предео. Република Србија као држава потписница Европске конвенције о пределу настоји да постигне одрживи развој заснован на уравнотеженом и складном односу друштвених потреба, привредних делатности и животне средине, прихватајући предео као важан чинилац живота људи, у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животног квалитета.
23. децембар 2014.

Састанак Преговарачке групе 27

23. децембра 2014.|

”У новембу ове године делегација Србије, која је чинила Преговарачку групу, током пет дана представницима Европске комисије представла је стање апроксимације у следећим тематским областима: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, заштита природе, контрола индустријског загађења, хемикалије, заштита од буке, климатске промене, цивилна заштита.