Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

  • Permalink Gallery

    Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

31. децембар 2014.

Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

31. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, организовало је састанак 25. 12 2014. године,  са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима, како би се размотриле најефикасније процедуре издавања  дозвола за сакупљање, увоз и извоз врста под контролом коришћења и промета, ради  унапређења процеса њиховог издавања као и  ефикаснијег решавња проблема који су до сада дефинисани  у раду ових предузећа.
31. децембар 2014.

Раскид уговор са „SPDA Ecologic”

31. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је раскинуло Уговор о уступању на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија – југозапад”, закључен са корисником „SPDA Ecologic” д.о.о. из Чачка, од 12. јануара 2014. године.
  • Permalink Gallery

    Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

26. децембар 2014.

Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

26. децембра 2014.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива Вас да учествујете на конкурсу за награду Савета Европе за предео. Република Србија као држава потписница Европске конвенције о пределу настоји да постигне одрживи развој заснован на уравнотеженом и складном односу друштвених потреба, привредних делатности и животне средине, прихватајући предео као важан чинилац живота људи, у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животног квалитета.
23. децембар 2014.

Састанак Преговарачке групе 27

23. децембра 2014.|

”У новембу ове године делегација Србије, која је чинила Преговарачку групу, током пет дана представницима Европске комисије представла је стање апроксимације у следећим тематским областима: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, заштита природе, контрола индустријског загађења, хемикалије, заштита од буке, климатске промене, цивилна заштита.
  • Permalink Gallery

    Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

22. децембар 2014.

Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

22. децембра 2014.|

Државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић одржала је састанак са представницима невладиног сектора. Повод састанка био је њихово укључивање и већи допринос у Преговарачком процесу групе 27 – животне средина. Састанку је присуствовала и Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима Србије са ЕУ.