Врата Горњег Подунавља

24. јануара 2013.|

У Министарству природних ресурсa, рударства и просторног планирања 21. јануара 2013. године  одржан  је састанак  експертског тима за селекцију пројеката Награде Савета Европе за предео. Састанку су присуствовали поред представника Министарства и представници Министарства културе и информисања, Шумарског факултета, Завода за заштиту природе,  Завода за урбанизам Војводине.