Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2013

26. decembar 2013.

Javna nabavka dobara, licenci za softver-baze pravnih propisa

26. decembra 2013.|

Podaci o postupku i predmetu javne nabavke

Podaci o vrednosti javne nabavke

Podaci o izabranom ponuđaču

Vrsta postupka

Vrsta predmeta

Opis predmeta javne nabavke

Ugovorena vrednost bez PDV za 12 meseci

Ugovorena vrednost sa PDV za 12 meseci

Datum zaključenja ugovora

Naziv i sedište izabranog ponuđača

Nabavka male
vrednosti

Dobra

Licence za softver – baza pravnih propisa

90.000,00

97.200,00

25.11.2013.

ING-PRO Izdavačko grafičko d.o.o.
Vele Nigrinove 16a
Beograd

25. decembar 2013.

Nacrt zakona o nacionalnim parkovima

25. decembra 2013.|

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja izradilo je Nacrt zakona o nacionalnim parkovima. Kako bi se svim zainteresovanim subjektima pružila mogućnost uvida i dostavljanja predloga, primedbi i sugestija na predloženi Nacrt zakona, sa sadržinom istog se možete upoznati putem linka.
12. decembar 2013.

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja “Srbija – zapad”

12. decembra 2013.|

Na osnovu člana 4. st. 1. i 3. i člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13 -US), Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, oglašava
  • Permalink Gallery

    Pojačane kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond

5. decembar 2013.

Pojačane kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond

5. decembra 2013.|

Nakon učestalih primedbi građana na nekontrolisanu eksploataciju šljunka na vodotoku Velike Morave, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja sprovodi vanredne inspekcijske kontrole sa ciljem ispitivanja ugroženosti ribljeg fonda zbog navedenih aktivnosti.
28. novembar 2013.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju

28. novembra 2013.|

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i  sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva  i prostornog planiranja možete preuzeti u PDF formatu.

Pravilnik je stupio na snagu 22. februara 2013. godine.