Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Годишње архиве: 2013

26. децембар 2013.

Јавна набавка добара, лиценци за софтвер-базе правних прописа

26. децембра 2013.|

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ за 12 месеци

Уговорена вредност са ПДВ за 12 месеци

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Набавка мале
вредности

Добра

Лиценце за софтвер – база правних прописа

90.000,00

97.200,00

25.11.2013.

ИНГ-ПРО Издавачко графичко д.о.о.
Веле Нигринове 16а
Београд

25. децембар 2013.

Нацрт закона о националним парковима

25. децембра 2013.|

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања израдило је Нацрт закона о националним парковима. Како би се свим заинтересованим субјектима пружила могућност увида и достављања предлога, примедби и сугестија на предложени Нацрт закона, са садржином истог се можете упознати путем линка.
12. децембар 2013.

Kонкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја “Србија – запад”

12. децембра 2013.|

На основу члана 4. ст. 1. и 3. и члана 5. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 -УС), Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања, оглашава
  • Permalink Gallery

    Појачане контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд

5. децембар 2013.

Појачане контроле на свим риболовним водама на којима би експлоатација песка и шљунка могла да угрози рибљи фонд

5. децембра 2013.|

Након учесталих примедби грађана на неконтролисану експлоатацију шљунка на водотоку Велике Мораве, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања спроводи ванредне инспекцијске контроле са циљем испитивања угрожености рибљег фонда због наведених активности.
28. новембар 2013.

Правилник o унутрашњем уређењу

28. новембра 2013.|

Правилник o унутрашњем уређењу и  систематизацији радних места у Министарству природних ресурса, рударства  и просторног планирања можете преузети у PDF формату.

Правилник је ступио на снагу 22. фебруара 2013. године.