Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Годишње архиве: 2012

1. октобар 2012.

Угинуће рибе у реци Топлици

1. октобра 2012.|

Инспекција министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, обавила је ванредан инспекцијски надзор због угинућа рибе у реци Топлици. У суботу  29.септембра 2012. године  извршен је  преглед  дела Бањске реке  у дужини од око 1,5 км и дела  водотока Топлице у дужини од око 15 км где је утврђено да је у делу реке Бањска изнад круга фабрике „Симпо Шик „ мали водостај и изузетно бистра вода.
  • Permalink Gallery

    Инспекција обишла шумска подручја захваћена пожарима

13. септембар 2012.

Инспекција обишла шумска подручја захваћена пожарима

13. септембра 2012.|

Инспекција Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања обишла је подручја захваћена пожарима и од штабова за ванредне ситуације, ватрогасних служби и Шумског газдинства „Србијашума”, прикупила податке о територијама захваћеним пожаром. Према обједињеним подацима инспекције, на девет локација захваћених пожаром, изгорело је укупно 3.582 хектара шуме, жбунастог растиња, пашњака и ливада. Први пожар избио је 21. августа у општини Брус на потезу од Бановца до Будиловине, у ком је потпуно изгорело два хетара борове шуме, а угашен је 23. августа. Исти дан пожар је избио у Александровцу на локацији Кознички мост, у ком је горело 75 хектара шуме лишћара и четинарске шуме, а пожар је угашен 26 августа, ова територија је пошумљавана пре 30 година, како би се спречила ерозија земљишта. Пожари су избили и 23. августа на три локације.