Министарство заштите животне средине, заједно са невладином организацијом „Четири Шапе“ и Зоолошким вртом града Београда, у среду 7. новембра 2018. године, спровело је акцију збрињавања два вука (Canis lupus) у специјализовано прихватилиште за крупне звери ARCTUROS Environmental Center у Грчкој.

Предметне животиње је 9. фебруара 2018. године од физичког лица у селу Ђинђуша одузела републичка инспекција за заштиту животне средине због незаконитог држања у заточеништву, и истовремено привремено збринула у склопу Зоолошког врта града Београда. На основу пресуде Прекршајног суда у Лесковцу – Одељење суда у Бојнику, предметне животиње су трајно одузете и поверене на даље поступање Министарству заштите животне средине. Животиње су упућене на даље збрињавање и негу у склопу специјализованог прихватилишта за крупне звери ARCTUROS Environmental Center у Грчкој, обзиром да њихово пуштање у природу није било могуће и обзиром да Републици Србији тренутно не постоје одговарајући услови за трајно збрињавање крупних звери у заточеништву. На основу сарадње Министарства и прихватилишта ARCTUROS од 2015. године, у овом прихватилишту се већ налази пет вукова који су били предмет одузимања од стране надлежних органа Републике Србије.

Вук (Canis lupus) истовремено се води као ловна и заштићена врста у Србији, док на делу територије, односно на целој територији АП Војводина, ова врста има статус строго заштићене врсте. С обзиром да вукови такође спадају у категорију опасних дивљих животиња, њихово држање у заточеништву је ограничено на зоолошке вртове, прихватилишта и научне установе/организације које се баве научним истраживањима.