20180302_110824Питање управљања хемикалијама и биоцидним производима у Србији једно је од најважнијих питања у заштити животне средине Србије, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на данашњој завршној конференцији твининг пројекта “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији”. Конференција је организована ради представљања разултата овог пројекта којим је остварен значајан помак у управљању хемикалијама у Србији и заштити животне средине у целини.

«Србија је посвећена очувању и унапређењу квалитета животне средине, а Европска унија је значајан партнер на том путу», рекао је министар Триван изражавајући захвалност на помоћи Европске уније и успешној сарадњи са државама и организацијама учесницима у пројекту.

«Главни циљ пројекта био је да помогне Србији да се што боље припреми за спровођење европског законодавства у области хемикалија и биоцида након приступања Унији», истакао је министар. «Сада су се стекли услови да снажно кренемо у решавање најзначајнијих питања у заштити животне средине.Само висока компетентност и професионализам, на темељу искустава других земаља које су већ прошле путем којим се ми сада крећемо, могу водити Србију ка остварењу циљева које смо поставили» истакао је Триван.

Модерна цивилизација заснива се на хемикалијама, оне се налазе свуда, саставни су део свакодневног живота људи, и одговорно и стручно управљање хемикалијама и биоцидним производима значајно утиче на укупни квалитет животне средине и здравља људи. Истовремено, резултати овог пројекта допринеће да Србија испуни услове за приступање из Поглавља 27 који се односе на хемикалије, нагласио је министар.

Заменик шефа Делегације ЕУ у Републици Србији Матеја Норчич Штамцар изразила је задовољство због успешног завршетка твининг пројекта који је приближио Србију Европској унији и допринео отварању Поглавља 27, и истакла да је Европска унија и даље отворена за пружање финансијске помоћи Србији у остваривању циљева везано за постизање европских стандарда у животној средини.

  Успех овог пројекта још једна је у низу потврда да су твининг пројекти значајан инструмент за међусобну сарадњу ЕУ и земље кандидата за чланство. Твининг је приближио Србији законодавство ЕУ и најбоље праксе земаља чланица у области хемикалија и биоцидних производа, чуло се на завршној конференцији Пројекта.

20180302_110936Стручњаци из институција земаља чланица Уније су у  сарадњи са стручњацима из Министарства заштите животне средине израдили препоруке за усклађивање правног оквира за управљање биоцидним производима са захтевима европских прописа, као и препоруке за спровођење целокупне правне тековине ЕУ која уређује хемикалије и биоциде. Одрживост резултата пројекта рефлектоваће се у одговарајућем спровођењу законодавства након приступања и ефективном доприносу Србије процесима и програмима које је ЕУ установила ради остваривања политике безбедног управљања хемикалијама.

Пројекат је уједно допринео унапређењу управљања хемикалијама и биоцидним производима, од чега користи имају и привреда и грађани Србије. Користи за привреду огледају се у унапређеном пословном окружењу и капацитету компанија које послују са хемикалијама да обезбеде конкурентност на јединственом европском тржишту, док су користи за ширу јавност безбеднија употреба хемикалија и висок ниво заштите здравља људи и животне средине.

Пројекат “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији” реализован је као твининг уговор у сарадњи са словеначким Министарством здравља, Уред за хемикалије, и Агенцијом за животну средину Аустрије, у периоду од септембра 2015. до марта 2018. године. Пројекат вредан 1.000.000 евра, финансирала је Европска унија, а кофинансирала Република Србија.