У складу са важећим Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, подносилац захтева за добијање дозволе за прекогранично кретање отпада доставља надлежном органу за издавање дозвола, прописану општу и посебну документацију. 

Посебна документација укључује:

–      у складу са чланом 6. тачком 7) Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, записник  о инспекцијском надзору у вези са спровођењем мера заштите животне средине и у вези са испуњеношћу услова заштите животне средине за рад постројења за прераду увезеног отпада за добијање дозволе за увоз отпада;

–      у складу са чланом 7. тачком 5а) Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, записник  о инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за извоз отпада за добијање дозволе за извоз отпада.

Захтев за ванредни утврђујући инспекцијски надзор ради издавања записника о утврђујућем инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за прекогранично кретање отпада можете преузети овде.