Министарство заштите животне средине дана 13. јуна 2018. године објављује  предлог Листе вредновања и рангирања пројеката цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години пристиглих по Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2018. години, који је Министарство заштите животне средине објавило 4. априла 2018. године.

Рок за подношење приговора је осам дана од дана објављивања предлога Листе вредновања и рангирања пројеката. Приговор се може изјавити препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком: „ ПРИГОВОР  по Конкурсу за пројекте ОЦД 2018” .

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити у року од три радна дана, почев од наредног дана од дана објављивања предлога Листе, у  просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, III спрат, кацеларија 325, од 7:30 до 15:30 часова. Контакт тел: 011/31 21 241.

 Предлог листе може се преузети овде.