Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 62/2017), na osnovu člana 13. stav 6. Ministarstvo zaštite životne sredine preuzelo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prava, obaveze i predmete za vršenje nadležnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Shodno navedenom, dalju konkursnu proceduru po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo 24. maja 2017. godine, nastavlja da sprovodi novoformirano Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 11. septembra 2017. godine objavljuje  predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata.

Po navedenom konkursu pristiglo je 238 predloga projekata. Budući da ukupna sredstva koja su tražile organizacije civilnog društva (142.468.133,16 dinara) višestruko premašuju iznos opredeljen ovom konkursom (20.000.000,00 dinara), kroz dalji postupak će se delom traženih sredstva podržati što veći broj određenih projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva.

Rok za podnošenje prigovora je pet dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja projekata. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR  po Konkursu za projekte NVO 2017– životna sredina” .

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u roku od tri dana, počev od narednog dana od dana objavljivanja predloga Liste, u  prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, III sprat, kacelarija 325, od 7:30 do 15:30 časova.

 Predlog liste može se preuzeti ovde.