Опис

Захтев за сагласност на преграђивање и ограђивање делова риболовних вода подноси корисник рибарског подручја.

Захтев за сагласност на преграђивање и ограђивање делова риболовних вода садржи:

  • део риболовне воде који се преграђује или ограђује;
  • период на који се риболовна вода преграђује;
  • разлог преграђивања риболовне воде.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 25. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 –УС).

Обрасци