Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. април 2018.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2017. годину

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је 16. јуна 2017. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину. У складу са самосталним чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/17), Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2017. годину спровело је Министарство заштите животне средине.
18. април 2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-480/2018 од 30.01.2018. године,  оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
17. април 2018.

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа: Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2018. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.
4. април 2018.

Отворен јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2018. години

Министарство заштите животне средине дана 4. априла 2018. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2018. години. Општи циљ јавног конкурса:  заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области: Заштита природе –  еколошка мрежа и заштићена подручја; Климатске промене – пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде; Еколошко предузетништво – еколошка мрежа, заштићена подручја, циркуларна економија; Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине,  управљање отпадом и отпадним водама, стратешка процена и процена утицаја на животну средину; Еколошко образовање – еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, одрживи развој; Природа у урбаним срединама – пошумљавање, урбане баште, урбани џепови, паркови, зелени кровови, зелене фасаде, бициклизам као еколошки прихватљив вид транспорта; Медији и екологија: еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, циркуларна економија, поглавље 27, квалитет животне средине. Рок за подношење пријава је закључно са 24. априлом 2018. године.
28. фебруар 2018.

UNESCO/ISEDC КО-СПОНЗОРИСАНИ ПРОГРАМ СТИПЕНДИРАЊА – 2018

У складу са стратегијом и циљевима одобреног УНЕСКО програма и буџета за програмску секцију стипендирања, УНЕСКО међународни центар II категорије за одрживи енергетски развој (ISEDC) у Москви (Руска Федерација) нуди двадесет стипендија у трајању од по четири недеље током 2018. године. Циљ овог програма стипендирања је изградња капацитета и развој људских ресурса у области одрживих и обновљивих извора енергије у земљама у развоју и земљама у транзицији. Активности обуке у оквиру ових стипендија се одржавају у специјализованим установама у Руској Федерацији. Настава ће се одржавати на енглеском језику. УНЕСКО ће се заузимати за пријаве које су из земаља у развоју и земаља у транзицији (листа позваних држава чланица је у Анексу I).
22. фебруар 2018.

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години