Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Конкурси и испити

7. март 2017.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 3. априла  2017. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
7. март 2017.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 3. априла 2017. године у 12 часова, у згради СИВ 3, на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
3. март 2017.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за мартовски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у мартовском року ће се одржати 17. марта 2017. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
3. март 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за априлски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у априлском испитном року ће бити организовано крајем априла месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за априлски рок достављају се од 2. до 17. марта 2017. године.
28. фебруар 2017.

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2017. години.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2017. години.
6. фебруар 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за мартовски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у мартовском испитном року ће бити организовано у другој половини марта месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за мартовски рок достављају се од 6. до 20. фебруара 2017. године.