Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Konkursi i ispiti

11. septembar 2017.

Utvrđen predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 62/2017), na osnovu člana 13. stav 6. Ministarstvo zaštite životne sredine preuzelo je od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prava, obaveze i predmete za vršenje nadležnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
24. jul 2017.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

OBAVEŠTENJE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2017. godinu, koji je objavljen na internet stranici ovog ministarstva od 16. juna 2017. godine, na osnovu Zakona i izmenama i dopunama zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 62/2017), sprovešće Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 i 43/17), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 43/17), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave  za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje
16. jun 2017.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 i 43/17), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 43/17), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave  za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje
15. jun 2017.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za julski ispitni rok 2017. godine

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u julskom ispitnom roku će biti organizovano krajem jula meseca 2017. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za julski rok dostavljaju se od 16. juna do 30. juna 2017. godine. U skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja („Službeni glasnik RS”, broj 117/14), pravo na polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja imaju lica starija od 18 godina, koja su zaposlena kod upravljača zaštićenog područja, na radnom mestu čuvara zaštićenog područja, sa najmanje srednjom sručnom spremom i koja uredno podnesu propisanu dokumentaciju za polaganje ispita.
6. jun 2017.

Informacija o datumu polaganja stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za junski ispitni rok 2017. godine

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u junskom roku će se održati  28. juna 2017. godine. O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli, za svoje kandidate, kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.
24. maj 2017.

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dana 24. maja 2017. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2017. godini.