Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Копаоник

18. август 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне радио станице „КОПАОНИК – Сунчани врхови”

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
24. март 2015.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта БС- базне станице мобилне телефоније, на локацији „Копаоник Гранд“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
15. децембар 2014.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотелског објекта „Kopaonik Resort Hotel”

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
19. август 2014.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње хотелског објекта „Kopaonik Resort Hotel”

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће