Сектор инспекције за заштиту животне средине, у циљу унапређења вршења инспекцијских надзора, припремио је Списак важећих прописа из области заштите животне средине и Табелу надлежности.

Списак важећих прописа из области заштите животне средине намењен је, како инспекторима, тако и правним лицима, предузетницима и физичким лицима, да на једном месту и у сваком тренутку могу располагати информацијом о прописима који се примењују у овој области.

Законима из области заштите животне средине део послова инспекцијског надзора поверен је аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе. Због обимности и сложености примене законских и подзаконских аката у области заштите животне средине (17 Закона и преко 240 подзаконских аката), Сектор инспекције за заштиту животне средине, припремио је и Табелу надлежности у којој је приказана надлежност поступања инспекција. Табела надлежености не замењује законске прописе, већ је само алат који ће помоћи како инспекцијама на свим нивоима, тако и свим заинтересованим субјектима и јавности, да на једноставнији начин препознају и упознају стварне надлежности у вршењу инспекцијских надзора.