Званичници Министарства за заштиту животне средине Републике Србије као земље домаћина, и представници земаља југоисточне Европе окупиће се по први пут у Београду, 14. новембра на састанку Регионалне Радне Групе за биолошку разноврсност (Biodiversity Task-Force – BD TF), која је формирана са циљем да олакша спровођење регионалне стратегије „Југоисточна Европа 2020” (Стратегија СЕЕ 2020). Стратегију је израдио Савет за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council, RCC), а на захтев Инвестиционог комитета југоисточне Европе и уз подршку Европске комисије (ЕК). Састанак Радне Групе организује Међународна унија за заштиту природе (IUCN) која делује као њен секретаријат, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу – Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – пројекат биодиверзитет (GIZ/ORF BD) а коју финансира Немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). 

Животна средина је једна од 16 димензија Стратегије СЕЕ 2020, док је Радна Група за биодиверзитет основана као главно саветодавно тело по питањима везаним за биолошку разноврсност у југоисточној Европи. Радна Група ће стимулисати регионалну сарадњу и омогућити економијама југоисточне Европе да напредују у испуњавању међународних обавеза у области биодиверзитета, укључујући Стратешки план за биодиверзитет и Конвенцију о биолошкој разноврсности. Основана као тело Радне Групе за животну средину, Радна група за биодиверзитет представља међу-владино тело које координира регионалне активности, олакшава реализацију циљева Стратегије СЕЕ 2020 и ствара амбијент за ефикаснију имплементацију националних политика везаних за животну средину.

На овом састанку очекује се усвајање плана и процедура рада, као и успостављање основног оквира за даљу сарадњу, док је следећи састанак планиран за средину 2018. године у Македонији.