20170329_123255Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао шести у низу планираних састанака са јединицама локалне самоуправе у Граду Шапцу за Колубарски, Мачвански и Сремски управни округ.

Циљ ових састанака је упознавање Јединица локалне самоуправе о успостављању система кроз координацију поверених послова, преносећи искуства, информације, препоруке и добру праксу.

На састанку су присуствовали из Сектора инспекције за заштиту животне средине, Жељко Пантелић, помоћник министра са сарадницима и Љубинка Калуђеровић из Сталне конференције општина и градова.

Помоћник министра Жељко Пантелић је присутне упознао о значају формираног Одељења за поверене послове у Сектору инспекције за заштиту животне средине. Помоћник министра је истакао да је циљ наведеног Одељења да пружи помоћ инспекторима јединица локалне самоуправе у извршавању поверених послова, подизањем нивоа и уједначавањем поступања инспекције за заштиту животне средине према надзираним субјектима, као и надзор у извршавању поверених послова.

На састанку су инспектори јединица локалне самоуправе изнели многе проблеме на које наилазе у извршавању поверених послова. Представници Сектора инспекције за заштиту животне средине су изнели да су упознати са многим проблемима, кроз достављене планове и велики број притужби од стране грађана. Зато се и јавила потреба за координацију и интезивнију контролу поверених послова. Велики значај имају овакви састанци где се преносе искуства, информације, препоруке и добра пракса.

Инспектори јединица локалне самоуправе су упознати са одржавањем дводневних семинара у 2017 години, чији предавачи ће бити из Сектора инспекције за заштиту животне средине. На семинарима ће се обавити обуке инспектора јединица локалне самоуправе у примени закона из области заштите животне средине у делу поверених послова.

Представници Сектора инспекције за заштиту животне средине, су одговарали и на нека питања и образлагали законске одредбе и њихову примену. Највећи проблеми код инспектора јединица локалне самоуправе у примени својих овлашћења су предочени у области отпада.

Исказана је велика заинтересованост инспектора јединица локалне самоуправе за обукама о примени прописа из свих области заштите животне средине а посебно отпада.