img_20170313_121622493Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао пети у низу састанака са општинским инспекторима за заштиту животне средине и начелницима општинских управа. Састанак је одржан у Граду Смедереву за Подунавски, Браничевски, Шумадијски и Поморавски управни округ.

Циљ ових састанака је упознавање Јединица локалне самоуправе о успостављању система кроз координацију поверених послова. Састанку су присуствовали из Сектора инспекције за заштиту животне средине, Жељко Пантелић, помоћник министра са сарадницима и Љубинка Калуђеровић из Сталне конференције општина и градова.

Помоћник министра Жељко Пантелић је присутне упознао са разлозима формирања Одељење за поверене послове у Сектору инспекције за заштиту животне средине. Истакао је да је циљ наведеног Одељења да пружи помоћ инспекторима јединица локалне самоуправе у извршавању поверених послова, подизањем нивоа и уједначавањем поступања инспекције за заштиту животне средине према надзираним субјектима.

Инспектори јединица локалне самоуправе су упознати са одржавањем дводневних семинара у 2017. години, чији предавачи ће бити из Сектора инспекције за заштиту животне средине. На семинарима ће се обавити обуке инспектора јединица локалне самоуправе у примени закона из области заштите животне средине у делу поверених послова.

На састанку су инспектори јединица локалне самоуправе изнели многе проблеме на које наилазе у извршавању поверених послова.  Представници Сектора инспекције за заштиту животне средине, су одговарали на постављена питања и образлагали законске одредбе пружајући стручну помоћ у делу имплементације закона.

На састанку је истакнуто да ће се кроз координацију поверених послова остваривати увид у рад инспекције јединица локалне самоуправе, указујући на неизвршавање поверених послова, пропусте и недостатке у раду, пружајући потребна објашњења, савете и информације. Исказана је велика заинтересованост инспектора јединица локалне самоуправе за обукама о примени прописа из области заштите животне средине