На 99. састанку Извршног комитета Економске комисије УН за Европу (Executive Committtee of Economic Commission for Europe – EXCOM), одржаном 4. јула 2018. године у Женеви, Гордана Петковић, потпредседник (Vice Chair) Комитета за политику животне средине (Committe on Environmental Policy – CEP) представила је, у име председавајућег CEP-a, годишњи извештај о раду Комитета. Тиме је Економска комисија УН за Европу – UNECE указала поверење Републици Србији да изложи најзначајније резултате CEP-a постигнуте у области животне средине у региону и планиране активности за период 2018-2021. године.

У оквиру извештајног периода представљене су кључне активности након 8. Министарске конференције „Живота средина за Европу“  (Батуми, 8-10 јуни 2016) на спровођењу Батуми иницијативе о зеленој економији и Батуми Акционог плана за чистији ваздух, јачању улоге CEP-a и синергије између UNECE међународних уговора у области животне средине (МЕАs) у имплементацији Агенде 2030, развоју система мониторинга, процене и извештавања, континуираном праћењу стања животне средине, кроз израду UNECE  Прегледа стања животне средине (ЕРRs), као инструмента преко кога се оцењује и  достизање циљева одрживог развоја на националном плану.

CEP је континуирано, као тело UNECE, пружао подршку унапређењу управљања животном средином и прекограничне сарадње у региону и допринео имплементацији Агенде 2030 у достизању циљева одрживог развоја.

Извршни комитет је похвалио и усвојио извештај о раду CEP-a и његово представљање на самој седници EXCOM. Овај комитет усвојио је одлуку којом се одобрава Програм рада подпрограма у области животне средине за период 2018-2019. године. Реализација овог програма допринеће имплементацији циљева одрживог развоја који се односе пре свега на здравље људи, образовање, управљање водама и санитацију, одрживост градова, одрживу производњу и потрошњу, климатске промене, приступ правди и глобално партнерство.

EXCOM је усвојио и одлуку којом се обнавља мандат и задатак Оперативне радне групе за статистику  и индикаторе за период 2018-2021. године , са циљем пружања подршке државама на  унапређивању система мониторинга животне средине и развоју информационог система, у складу са статистичким стандардима и примени индикатора животне средине у контексту одрживог развоја и зелене економије.