Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштење Сектора за надзор и предострожност у животнoj средини

  • IMG_20140804_091147
    Permalink Gallery

    Угинуће рибе у каналској мрежи у реону Борча

4. август 2014.

Угинуће рибе у каналској мрежи у реону Борча

Према информацијама рибочувараске службе ЈП „Србијашуме”, корисника дела рибарског подручја „Србија – запад”, у недељу 3. августа 2014. године у каналској мрежи, у реону Борче, дошло је до угинућа извесне количине рибе.
  • IMAG1512
    Permalink Gallery

    Угинуће рибе на Акумулацији „Ћелије” код Крушевца

31. јул 2014.

Угинуће рибе на Акумулацији „Ћелије” код Крушевца

Репубичка инспекција у области одрживог коришћења рибљег фонда Министарства пољопривреде и заштите животне средине, саопштила је да је у понедељак 28. јула 2014. године, у вечерњим сатима, дошло до угинућа рибе на Акумулацији „Ћелије”, у Златарском басену, на ушћу река Блатушница и Расина, на удаљености од око 8 km од водозахватног дела језера.
30. јун 2014.

Извештај Сектора за контролу и надзор о последицама поплавног таласа на животну средину

Републички инспектори заштите животне средине су током поплава били ангажовани у угроженим општинама, најчешће у општинским штабовима за ванредне ситуације. Приликом поплава или појава подземних вода један од фактора ризика по становништво и животну средину представљају и опасне материје које индустрија користи у производњи, или које настају у производњи, као и опасан отпад на локацијама оператера.