Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштење Сектора инспекције за заштиту животне средине

30. јун 2014.

Извештај Сектора за контролу и надзор о последицама поплавног таласа на животну средину

Републички инспектори заштите животне средине су током поплава били ангажовани у угроженим општинама, најчешће у општинским штабовима за ванредне ситуације. Приликом поплава или појава подземних вода један од фактора ризика по становништво и животну средину представљају и опасне материје које индустрија користи у производњи, или које настају у производњи, као и опасан отпад на локацијама оператера.