Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за заштиту животне средине

19. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка на површинском копу “Јаково“, на кат. парцели 2757, КО Јаково, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. фебруар 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Сићево-Димитровград

На основу чл. 14, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
19. фебруар 2018.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације подземних вода на изворишту предузећа “Piggy Centar“ d.o.o, у селу Трска, КО Сипић, на територији СО Рача

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. фебруар 2018.

До краја јуна Нацрт предлога преговора за Поглавље 27 о животној средини

Отварање Поглавља 27 подразумева анализу, процену стања и решавање најзначајнијих питања у скоро свим областима друштвеног живота   која се тичу животне средине, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на састанку Преговарачке групе 27 који је одржан данас у Народној скупштини.
14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању дозволe за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу  на територији Републике Србије предузећу „PROHEMA SRB“ д.о.о., са седиштем у Београду у улици Вилине воде број 6.
14. фебруар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда

Министарство заштите животне средине, као правни следбеник Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије предузећу „ENERGY ZAMNA“ д.о.о. из Београда, са седиштем у Београду (град), у ул. Здравка Челара 6.